Naš stručni tim oralnih i maksilifacijalnih hirurga vrši sve vrste oralno hirurških intervencija.
Vađenje zuba, apikotomija, vađenje zaostalih korena, vađenje impaktiranih umnjaka, operacija cista i ostale hiruške intervencije uvek će raditi specijalisti hirurgije.

Naše usluge