Ristić Dent
Specijalista Stomatološke protetike

Doc. dr Ivan Ristić

Docent dr Ivan Ristić, specijalista Stomatološke protetike
Rođen je 06.03.1976. godine u Nišu

Medicinski fakultet – odsek stomatologija upisao je 1995/1996 godine i diplomirao 2003. godine sa prosečnom ocenom 9.62.

Specijalistički ispit iz oblasi Stomatološka protetika položio je 2013. godine sa najvišom ocenom i ostvario zvanje specijalista Stomatološke protetike.
Doktorsku disertaciju pod naslovom „Uticaj komjuterskog trening programa i standardnih metoda na kvalitet određivanja boje zuba pri različitim izvorima svetlosti“ odbranio je 2016. godine sa najvišom ocenom i ostvario zvanje Doktora medicinskih nauka – odsek stomatologija.

Od 2006. godine radi u nastavi na Medicinskom fakultetu u Nišu – odsek stomatologija na katedri Stomatološka protetika.
Od 2009. godine je pridruženi istraživač na departmanu za Biomimetiku i biomaterijale University of Texas, School of Dentistry at Houston, USA.

Predavao je na brojnim međunarodnim i domaćim kongresima iz oblasti stomatologije.
Autor je više publikacija štampanih u vodećim međunarodnim i domaćim časopisima.

1995

Upis

Upisan Medicinski fakultet – odsek stomatologija

2003

Diplomiranje

Diplomirao sa prosečnom ocenom 9.62

2006

Rad na Medicinskom fakultetu

Radi u nastavi na Medicinskom fakultetu u Nišu – odsek stomatologija na katedri Stomatološka protetika.

2009

Pridruženi istraživač

Pridruženi istraživač na departmanu za Biomimetiku i biomaterijale University of Texas, School of Dentistry at Houston, USA.

2013

Specijalistički ispit

Specijalistički ispit iz oblasi Stomatološka protetika položio je 2013. godine sa najvišom ocenom i ostvario zvanje specijalista Stomatološke protetike.

2016

Doktorska disertacija

Doktorsku disertaciju pod naslovom „Uticaj komjuterskog trening programa i standardnih metoda na kvalitet određivanja boje zuba pri različitim izvorima svetlosti“ odbranio je 2016. godine sa najvišom ocenom i ostvario zvanje Doktora medicinskih nauka – odsek stomatologija.

Ristić Dent